Praktická cvicení

laundry-sustainability startpage

 

Leonardo trajnostni razvoj - projektne vaje

 

1. Modul

Kakšen je vir sveže vode v vaši pralnici?

 Kakšna je trdota dovodne sveže vode? Če imate trdo vodo, kako jo boste obdelali?

Kakšna je specifikacija vode v vašem postopku pranja? Kakšna tehnologija se uporablja,

da se dosežejo te zahteve?

Kakšne so zakonske zahteve za vašo odpadno vodo? Kateri postopki se uporabljajo, da se dosežejo

te zahteve?

Kakšna je poraba sveže vode v vaši pralnici? Ali jo lahko izrazite v L/kg perila?

 

2. Modul

Ali imate v vaši pralnici pregled naprav? Če ga nimate, pojdite v pralnico in ga napravite.

Kakšno perilo perete v pralnih linijah in kakšno v bobnastih pralnih strojih?

Zakaj imamo različne vrste strojev? Je mogoče prati perilo, ki ga običajno perete v bobnastih pralnih

 strojih tudi v pralnih linijah?

Pri katerih tekstilijah odstranjujemo vodo s pomočjo stiskalnice in pri katerih uporabimo

centrifugiranje? Razložite zakaj.

Določite ostanek vlage različnih vrst tekstilij po odstranjevanju vode v stiskalnici in po centrifugiranju.

Kateri stroji v vaši pralnici so minimalno obremenjeni? Katere ukrepe lahko uvedete za izboljšanje

stanja?

 

3. Modul

Določite trdoto vode v vaši pralnici.

Določite porabo vode v vaši pralnici na eno delovno izmeno. Izračunajte celotno porabo vode na

teden, mesec in na leto.

Določite porabo energije v vaši pralnici (elektrika, para, itd.).

Določite povprečno porabo vode in energije na 1 kg opranega perila.

 

4. Modul

Pojdite v pralnico in naredite seznam vseh pralnih sredstev in kemikalij, ki se uporabljajo pri pranju z

določenim pralnim strojem. Seznam naj vključuje: ime proizvoda, velikost pakiranja (npr. 200 litrski

sod) in podatek o tem kateri pralni stroj sprejema proizvod. Morda boste lahko sledili cevem, ki vodijo

od soda do stroja. Če te možnosti nimate, vprašajte zaposlenega pri stroju. Preverite ali se kateri

proizvod dozira na roko.

Pridobite si kopije varnostnih listov za vse proizvode in zapišite pH vrednost za vsak proizvod,

preverite kakšen je razporeditveni simbol (npr. dražljivo, jedko, itd.) ter kakšni so R & S stavki. Pojdite

v pralnico in preverite, če so simboli in R&S stavki navedeni na etiketah.

Pojdite v skladišče kemikalij in preverite opozorila za vrsto osebne zaščite, ki se mora uporabljati. Ali

lahko vidite zaščitna sredstva (npr. zaščitna očala, rokavice, itd.)? Če jih ne opazite, vprašajte

zaposlenega ali vodjo kje se nahajajo.

Pojdite v skladišče kemikalij in najdite proizvod, ki se največ uporablja. Poglejte na vrečo (praškasta

pralna sredstva) ali na zaboj (tekoča pralna sredstva) in si zapišite koliko karbonatov, fosfatov in

silikatov vsebuje proizvod. Zapišite si tudi ostale sestavine, ki so navedene na etiketi.

 

5. Modul

Ali poznate porabo energije (zemeljski plin, olje, elektrika) v vaši pralnici?

Kako se je poraba energije v zadnjih letih spremenila - skupna in na kg perila?

Kakšna je temperatura odpadne vode v vaši pralnici? Opišite ukrepe za znižanje temperature

odpadne vode.

Pojdite v pralnico in poiščite "mesta izgub energije", kot so prepustne cevi (para, stisnjen zrak),

manjkajoča izolacija, itd. Vsaka pralnica ima možnost prihranka!

 

[domov] [1. modul] [2. modul] [3. modul] [4. modul] [5. modul] [6. modul] [pomoc] [Praktická cvicení] [izpit] [Chat] [tiskana verzija]