6. modul

laundry-sustainability startpage

Modul 6 "Posebni vidiki trajnostnega razvoja"

Uvod

Predhodnih pet modulov podaja osnove in najnovejŇ°e znanje o uporabi vode v pralnicah, strojni tehnologiji, procesih pranja, uporabi pralnih sredstev in energije (v sploŇ°nem in specifińćno za pralnice). Uńćna vsebina modulov je zasnovana na najnovejŇ°ih raziskavah za podrońćje pralnic. Izvedba trajnostne proizvodnje je osredotońćena na teh uńćnih orodjih.

Uńćinkovita proizvodnja je veńć kot uporaba strojev, vode, pralnih sredstev in energije. ¬ĽCelota je veńć kot seŇ°tevek posameznih delov¬ę (Aristoteles, 60 p.n.Ň°.). Uńćinkovita proizvodnja je najugodnejŇ°a uporaba virov in kontrola procesov, kar pomeni, da je uńćinkovita proizvodnja trajnostna proizvodnja.

Optimalna uporaba virov in kontrola sta neposredno povezani in reciprońćno poveńćujeta ena drugo, kot tudi kapaciteto proizvodnje (glej Modul 1: Uporaba vode in Modul 5: Energija v pralnicah). V tem modulu bodo navedeni posebni vidiki trajnostne proizvodnje s poudarkom na validaciji, monitoringu, kontroli in dokumentaciji, kot tudi na celotnih (integriranih) sistemih upravljanja. TakŇ°ni procesi sońćasno z uńćinkovitostjo poviŇ°ajo tudi zanesljivost in dajo garancijo uporabnosti tekstilij pri stranki ‚Äď torej se zviŇ°a kvaliteta celotnega proizvodnega procesa.

 

Uńćni cilji

Na koncu tega modula boste:

Spoznali posebne sisteme obdelave vode in odpadne vode, kot tudi kombinacije sistemov, ki so predstavljeni v 1. Modulu

Dobili predznanje o mikroorganizmih v vodi in spoznali razlińćen vpliv mikroorganizmov na kvaliteto vode

Spoznali kaj pomeni validacija in kaj so validirani postopki

Spoznali zakaj se uporabljajo validirani postopki

Spoznali kaj pomeni izraz monitoring in kako se monitoring procesa izvaja pri pranju

Spoznali kaj pomeni izraz kontrola in kako se kontrola procesa izvaja pri pranju

Znali razloŇĺiti razlike med validacijo, monitoringom in kontrolo

Spoznali kaj je sistem upravljanja in ga znali razloŇĺiti

 

 

҆tev.
poglavja

 

Uńćna vsebina

1

Vpliv sestavin vode na tekstilije

2

Mikroorganizmi v vodi

3a

Kombinacija razlińćnih sistemov za obdelavo odpadne vode in segrevanje

3b

Ravnanje z reńćno vodo

4

Vplivi zmanjŇ°anja vode na pralno uńćinkovitost

5

Validacija

6

Monitoring, kontroliranje in dokumentacija

7

Sistemi upravljanja

[domov] [1. modul] [2. modul] [3. modul] [4. modul] [5. modul] [6. modul] [pomoc] [Praktick√° cvicen√≠] [izpit] [Chat] [tiskana verzija]