5. modul

laundry-sustainability startpage

Modul 5 "Recikliranje vode in energije"

Uvod

 V zadnjem obdobju so stroŇ°ki energije narasli za veńć kot 100%. Ker so procesi pranja in suŇ°enja veliki porabniki energije, so stroŇ°ki energije postali visok stroŇ°kovni faktor za pralnice.

Prihranek energije je kljuńćna zadeva za zaŇ°ńćito okolja. Na primer za vsako kWh energije je proizvedenega 0,2 kg CO2, ńće uporabljamo zemeljski plin, pri ostalih virih energije je vrednost Ň°e veńćja. Za tono pare proizvedene v parnem generatorju je vrednost proizvedenega CO2 med 120 in 150 kg CO2.

Zaradi tega so v 5. modulu prikazane moŇĺnosti za prihranek toplotne energije v procesu pranja in moŇĺnosti optimiranja procesa suŇ°enja ter posledińćno zmanjŇ°ana poraba energije.

 

Uńćni cilji

 Na koncu tega modula boste:

Vedeli, kje v procesu pranja so moŇĺni prihranki energije

Znali poimenovati ukrepe za prihranek energije in vedeli, kako jih uvesti v prakso

Imeli osnovno znanje o toplotnih izmenjevalcih v procesih pranja

Spoznali prednosti pri uporabi toplotnih izmenjevalcev v procesih pranja

Spoznali najboljŇ°i postopek za optimiranje mehanskega odstranjevanja vode iz tekstilij

Pridobili znanje kako optimirati termińćno suŇ°enje perila

 

҆tev.
poglavja

 

 

Uńćna vsebina

1

Energetski viri

2

Uporaba energije v pralnicah

3

MoŇĺnosti za prihranek energije - pregled

4

Uporaba toplotnih izmenjevalcev v postopku pranja

5

Uńćinki modernih tehnologij odstranjevanja vode na porabo energije v suŇ°ilnikih

6

Recikliranje energije v suŇ°ilnikih

[domov] [1. modul] [2. modul] [3. modul] [4. modul] [5. modul] [6. modul] [pomoc] [Praktick√° cvicen√≠] [izpit] [Chat] [tiskana verzija]