4. modul

laundry-sustainability startpage

Modul 4 "Uporaba energije in detergentov"

Uvod

 Uporaba pralnih sredstev v pralnicah je najpomembnejŇ°a za uńćinek pralnega procesa. Pralna sredstva imajo pri pranju razlińćne funkcije kot so vzdrŇĺevanje optimalne pH vrednosti, omońćitev umazanih tekstilij, odstranitev in suspendiranje delcev neńćistońć, emulgiranje oljnih neńćistońć in odstranitev madeŇĺev. Pralna sredstva prav tako vzdrŇĺujejo belino tekstilij in briljantnost barvanih tekstilij ter zagotavljajo higiensko ńćisti oprani produkt.

 Uporaba pralnih sredstev mońćno vpliva na Ňĺivljenjsko dobo tekstilij. Pravilna izbira in uporaba pralnih sredstev lahko zmanjŇ°a uńćinek posivenja in gubanja kakor tudi zmanjŇ°a kemińćne in mehanske poŇ°kodbe.

 Ker so pralna sredstva prisotna tudi v odpadni pralni vodi, je njihova odstranitev iz odpadne pralne vode predpisana z Evropskimi in Nacionalnimi zakonskimi predpisi. Sestavine pralnih sredstev morajo ustrezati zakonskim zahtevam, kot so npr. zahteve za biorazgradljivost in vsebnost fosfatov.DanaŇ°nji sistemi pralnih sredstev, praŇ°kasti in tekońći, se lahko avtomatsko dozirajo v pralni stroj. Prednosti avtomatske dozirne naprave so manj delovne sile oz. rońćnega dela, manjŇ°a izpostavljenost kemikalijam, natanńćno veńćkratno doziranje in validiranost procesa pranja.

 

Uńćni cilji

 Modul 4 vam bo predstavil komponente pralnih sredstev in njihove funkcije med procesom pranja. Modul bo podal sploŇ°en pregled o vplivu komponent pralnih sredstev in kolińćine doziranja na uńćinek procesa pranja in hkrati opisani dozirni sistemi za praŇ°kasta in tekońća pralna sredstva.

 Na koncu modula boste:

    Spoznali individualne funkcionalne lastnosti komponent v pralnih sredstvih.

    Razumeli vpliv pralnih sredstev in kolińćino doziranja na uńćinek procesa pranja.

    Spoznali vrste ustreznih dozirnih naprav za pralna sredstva.

 

Vsebina modula

 Modul je razdeljen na tri dele:

     Sestava pralnih sredstev

     Vpliv sestave in doziranja pralnih sredstev na uńćinek pranja

     Dozirni sistemi

 Modul 4 se konńća z elektronskim testom, ki bo ocenil vaŇ°e znanje.

 

 

҆tev.
poglavja

 Uńćna vsebina

1

Sestava pralnih sredstev

2

Vpliv sestave in doziranja pralnih sredstev na uńćinek pranja

3

Dozirni sistemi

[domov] [1. modul] [2. modul] [3. modul] [4. modul] [5. modul] [6. modul] [pomoc] [Praktick√° cvicen√≠] [izpit] [Chat] [tiskana verzija]