3. modul

laundry-sustainability startpage

3. Modul "Proces pranja"

Uvod

Faktorji, ki imajo kljuńćno vlogo za optimalen proces pranja: temperatura (segrevanje), kemijska sredstva (pralna sredstva, belilne sredstva, voda), mehanska obdelava (boben pri pralnem stroju) in ńćas (trajanje ciklusa pranja), se imenujejo faktorji po Sinnerju. Domneva se, da izboljŇ°anje ali optimiranje katerega koli izmed teh faktorjev zmanjŇ°a porabo energije in vode. Pralni proces vkljuńćuje vse parametre, ki so potrebni za tehnińćno izvedbo pranja: naprava in oprema, instalacija, ki mora zagotavljati oskrbo energijskih in tehnoloŇ°kih sredstev, voda primerne kvalitete in temperature, tehnoloŇ°ka toplota, elektrińćna energija, stisnjen zrak, primerna povrŇ°ina za namestitev naprav in za zagotovilo nujno potrebnega prostora za transport v notranjosti pralnice, druŇĺbeno-sanitarni prostor ter instalacije za segrevanje in osvetljavo.

Mehanska obdelava je osnovno delovanje celotnega procesa. Realizirana je pri bobnastih pralnih strojih z razlińćno kapaciteto polnjenja ali pri pralnih linijah. Celotni ńćas procesa pranja traja med 40-90 min in je odvisen predvsem od vrste tekstilij, ki se perejo in vrste uporabljene naprave. Veńćina novejŇ°ih bobnastih pralnih strojev in pralnih linij ima enak avtomatski in mehanski postopek odstranjevanja vode.

V industrijskih pralnih procesih je poraba vode in energije odlońćilen faktor, ki mońćno vpliva na ekonomińćnost poslovanja. ZmanjŇ°anje porabe vode in energije v industrijskih pralnicah je mogońće izvesti z optimiranjem naprav ali s preuńćevanjem konstrukcije procesa.

Bistvo tega modula je Sinnerjev krog in njegov vpliv na uńćinek pranja, osnovni principi procesa pranja v bobnastih pralnih strojih in v pralnih linijah ter zmanjŇ°anje porabe energije in vode.

 

Uńćna vsebina in cilji

 

Modol 3 vsebuje osnove trajnostne tehnologije pranja glede na bobnaste pralne stroje in pralne linije, pri ńćemer se upoŇ°tevajo razlińćni faktorji, ki vplivajo na proces pranja. Na osnovi dveh primerjalnih raziskav za industrijske pralnice so primerjani stroŇ°ki visoko temperaturnega pranja s stroŇ°ki nizko temperaturnega pranja.

 

Na koncu tega modula boste

 

Spoznali vpliv mehanskih faktorjev na uńćinek pranja in proces odstranjevanja vode

Seznanili se s vplivom razlińćnih vrst tekstilij na ostanek vlage po postopku odstranjevanja vode

Pridobili znanje za sploŇ°no porabo vode v pralnicah, glavne sestavine modernih pralnih sredstev, vlogo belilnih/dezinfekcijskih sredstev v procesu pranja, uporabo encimov v pralnih sredstvih, delovanje sekvestirnih sredstev, mehanizem elektrostatińćne zaŇ°ńćite tekstilij pred posivenjem, itd.

Spoznali pomembnost temperature in ńćasa in njun vpliv na uńćinek pranja ob upoŇ°tevanju belilnega in antimikrobnega delovanja

Pridobili znanje o procesu pranja v bobnastih pralnih strojih, vrsti in konstrukciji stroja, moŇĺnosti izvajanja in moŇĺnosti zmanjŇ°anja vsebnosti vode

Spoznali proces pranja v pralnih linija

Seznanili se s primerom skupne porabe energije v industrijskih pralnicah, vkljuńćno s procesi suŇ°enja, konńćne obdelave tekstilij ter z energijo potrebno za segrevanje celotnega obrata.

Na osnovi dveh predstavljenih raziskav spoznali moŇĺnosti zmanjŇ°anja porabe energije in stroŇ°kov v industrijskih pralnicah. Prav tako boste znali prilagoditi proces pranja z zmanjŇ°anjem stroŇ°kov pare in vode ter tako doseńći trajnostni razvoj.

 

҆tev.
poglavja

 

Uńćna vsebina

1

Sinnerjev krog in njegov vpliv na uńćinek pranja

2

Proces pranja v bobnastih pralnih strojih

3

Pranje v pralnih linijah

4a

Z nańćrtovanjem procesa in prilagoujeno uporabo pralnih sredstev Sanoxy sistem

4b

Sanoxy sistem

[domov] [1. modul] [2. modul] [3. modul] [4. modul] [5. modul] [6. modul] [pomoc] [Praktick√° cvicen√≠] [izpit] [Chat] [tiskana verzija]