2. modul

laundry-sustainability startpage

2. Modul "Strojna tehnologija"

Uvod

Uporaba strojne tehnologije ima velik vpliv na porabo vode in energije v procesih pranja. Obstaja širok izbor strojev in opcij za procesiranje različnih vrst tekstilij. Osnovno znanje strojne tehnologije je nujno pri upravljanju strojne tehnologije na ekonomski in ekološki način.

2. modul prikazuje pregled najnovejše strojne tehnologije v procesih pranja in sušenja tekstilij. Posebej so opisane različne vrste strojev za pranje (npr. pralno-centrifugalni stroji, pralne linije), ekstrakcijo ali izstiskanje vode (npr. preše in centrifuge) in za sušenje ter zaključna dela (npr. sušilniki, finišerji za oblikovno likanje oblačil in valjčni likalni stroji). Znanje o teh tehnologijah je osnova pri identificiranju optimalnih pogojev v pralnici.
 

Učna vsebina in cilji:

 

Štev.
poglavja

Učna vsebina

1

Sinnerjev krog

2

Bobnasti pralni stroj

3

Tehnologija pralnih linij

4

Metode za odstranjevanje vode

5

Sušenje tekstilij

6

Recikliranje vode

Po končanju modula boste

poznali različne modele in načrte pralno-centrifugalnih strojev

znali razlikovati med različnimi modeli bobnov, možnostmi za nalaganje in praznjenje; možnostmi za doziranje kemikalij ter diagrami pretoka vode za pralno-centrifugalne stroje

poznali različne modele in načrte pralnih linij

razumeli razlike med pranjem s stoječimi kopeli in protitočnim pranjem kakor tudi med oscilacijskim in rotacijskim pranjem v pralnih linijah

poznali možnosti za optimiranje procesa izpiranja v pralnih linijah

znali opisati ''tri stolpčno tehnologijo ekstrakcije vode''

poznali različna področja aplikacije preš za izstiskanje vode in centrifugalnih ekstraktorjev

poznali vpliv ekstrakcije vode na porabo energije v nadaljnjih procesih sušenja

poznali različne modele in načrte sušilnikov, finišerjev za oblikovno likanje oblačil in valjčnih likalnih strojev

 

[domov] [1. modul] [2. modul] [3. modul] [4. modul] [5. modul] [6. modul] [pomoc] [Praktická cvicení] [izpit] [Chat] [tiskana verzija]