1. modul

laundry-sustainability startpage

1. Modul: Uporaba vode

Uvod

V pralnicah je uporaba vode tako pomembna kot uporaba detergentov, mogoče je celo še bolj pomembna. Voda ima vlogo grelnega medija, transportnega medija ter topila za detergente in nečistoče, omogoča tudi omočitev tekstilij in prenos mehanskega učinka pralnega stroja na tekstilije. Zato je voda glavna komponenta v procesu pranja. Voda se v pralnicah uporablja v velikih količinah. Tipično se uporablja med 4 in 30 litrov vode na kilogram tekstilij.

Trenutno predstavlja strošek voda relativno majhen delež celotnih stroškov pralnice, vendar pričakujemo, da bodo cene vode narasle zaradi Evropske zakonodaje (2000/60/EC). Evropska direktiva 2000/60/EC predpisuje ustvarjanje spodbud za učinkovito uporabo vodnih virov in se osredotoča na izboljšanje trajnostnega razvoja proizvodnje. Pri izpolnjevanju te direktive, bodo pralnice morale poiskati priložnosti, da zmanjšajo porabo vode.

Poleg tega mora obrat vodo ne glede na izvor (rečna voda, vodnjak ali pitna voda) mehčati, dekontaminirati itd., saj ima kakovost vode močan vpliv kakovost procesa pranja in/ali na življenjsko dobo tekstilije. Z zmanjšanjem porabe in dotoka vode in se lahko znižajo tudi stroški obdelave vode

Z uporabo vode v pralnicah nastane tudi odpadna voda. Evropska in nacionalna zakonodaja regulirajo ravnanje z odpadno vodo. Zaradi zakonodaje in cene za odpadne vode, pralnice iščejo možnosti za znižanje količine in stroške za ravnanje z odpadno vodo.

Ti vidiki uporabe vode v sektorju pralnic in osnovni principi porabe vode v povezavi z tehnologijami pranja in zakonodajo so predmet tega modula.

Učna vsebina in cilji:

V prvem modulu boste spoznali osnove trajnostnega pranja v industrijskih pralnicah in osnovne informacije v zvezi z uporabo in ravnanjem z vodo v industrijskih pralnicah.

 


Štev.

poglavja

 

Učna vsebina

1

Pomen trajnostnega razvoja

2

Uporaba vode za pranje

3a

Dobava sveže vode

3b

Mehčanje vode

3c

Razkuževanje sveže vode

4

Vzroki za onesnaževanje vode in možnosti za izboljšanje kvalitete odpadne vode

5a

Možnosti odvajanja odpadnih voda

5b

Biološko čiščenje

5c

Membranska filtracija

6

Predpisi za odpadno vodo

7

Slovar: Pomembni parametri

Po končanju modula boste

poznali splošne zahteve dobave vode in boste lahko uporabili to znanje, da bi se izognili morebitnim negativnim učinkom zmanjšanja porabe vode

prepoznali pomembnost uporabe vode v pralnici in uporabe vode na trajnostni način

poznali, prepoznali in opozorili na probleme, ki jih povzročijo onesnaževalci sveže vode in poznali vrste in učinke različnih sistemov za ravnanje s svežo vodo glede na njihovo praktično uporabo v pralnicah

poznali pomembne EU-predpise v zvezi s trajnostim razvojem v procesih pranja in nacionalne predpise glede odpadnih vod iz pralnic in jih aplicirati z praktično uporabo v pralnicah

poznali različne vrste tehnologij ravnanja z odpadno vodo in njihov vpliv na kakovost odpadne vode – vključno s prednostmi, slabostmi in praktično aplikacijo – in se potem pravilno odločili glede na aplikacijo različnih tehnologij v pralnicah, in

lahko identificirali možnosti za znižanje sveže vode z namenom izboljšati učinkovitost porabe vode v pralnicah

 

[domov] [1. modul] [2. modul] [3. modul] [4. modul] [5. modul] [6. modul] [pomoc] [Praktická cvicení] [izpit] [Chat] [tiskana verzija]