Testy

laundry-sustainability startpage

Moduł  1


Rozdział
1 Zrównoważony rozwój/ Dyrektyw 2000/60/EC
2 Wykorzystanie wody w procesie prania
3 Dostawy czystej wody, Zmiękczanie wody
3 Dezynfekcja czystej wody                                  4 Przyczyny powstawania ścieków oraz                    4 możliwości poprawy ich jakości
5 Możliwości oczyszczania i odprowadzania ścieków
5 Oczyszczanie biologiczne Strącanie i flokulacja     5 Technologia filtracji

Moduł  3


Rozdział
1 Koło Sinnera  i jego efekt w procesie prania
2 Proces prania w pralnico-wirówkach
3 Pranie w tunelach pralniczych
4 Możliwości oszczędzania wody i energii poprzez      adaptację procesu
 

Moduł  5


Rozdział
1 Źródła energii w pralniach przemysłowych
2 Energia w pralniach
3 Przegląd możliwości oszczędzania energii
4 Energia grzewcza i wymienniki ciepła
5 Efekty nowoczesnych systemów odwadniających
6 Recykling energii w suszarkach

Moduł  2


Rozdział
1 Koło Sinnera
2 Najnowsze innowacje w pralnico-wirówkach
3 Technologia tunelu pralniczego
4 Metody odwadniania
5 Suszenie tekstyliów

Moduł  4


Rozdział
1 Wprowadzenie do środków chemicznych
2 Wpływ składu i dozowania środków chemicznych
3 Systemy dozujące
 

Interactive: apply hotpotatoes software

[Strona domowa] [Modul 1] [Modul 2] [Modul 3] [Modul 4] [Modul 5] [Modul 6] [Pomoc] [Projekty] [Chat] [Testy] [Wydruk]