Projekty

laundry-sustainability startpage

Projekty ćwiczeń zrównoważonego rozwoju

 

Moduł 1

 

Jakie jest źródło pochodzenia świeżej wody w twojej pralni?

Jaka jest twardość świeżej wody w twoim ujęciu ? Jeżeli masz twardą wodę, to jak ją uzdatniasz?

Jakie są wymagania techniczne odnośnie wody procesowej w twojej pralni? Jakie technologie są stosowane, aby sprostać tym wymaganiom?

Jakie są wymagania prawne odnośnie twoich ścieków? Jakie techniki są stosowane, aby spełnić te wymagania?

Jakie jest zużycie świeżej wody w twojej pralni? Czy możesz ją wyrazić w l/Kg bielizny?

 

Moduł 2

 

Czy jest schemat ustawienia maszyn w twojej pralni? Jeżeli nie ma takiego schematu, idź do swojej pralni i sporządź go!

Jaki rodzaj bielizny pierzesz w pralnicach tunelowych, jaki w pralnico-wirówkach?

Skąd wynika ten różny rodzaj maszyn piorących? Czy jest możliwe  również pranie bielizny w pralnicach tunelowych, którą pierzesz normalnie w pralnico-wirówkach?

Które tekstylia są poddawane odżymaniu, a które odwirowaniu? Wyjaśnij dlaczego.

Wyznacz wilgotność końcową różnego rodzaju tekstyliów po odżymaniu i odwirowaniu.

Które maszyny przyczyniają się do ograniczenia produkcji w twojej pralni? Jakie środki mógłbyś zastosować w celu przeciwdziałania temu?

 

Moduł 3

 

Oznacz twardość wody w twojej pralni.

Określ zużycie wody w twojej pralni w ciągu jednej zmiany. Oblicz całkowite zużycie wody na tydzień, w miesiącu i w roku.

Określ zużycie energii w twojej pralni (elektryczność, para itp.).

Oblicz średnie jednostkowe zużycie wody, energii w twojej pralni na 1 Kg pranej bielizny.

 

Moduł 4

Idź do pralni i sporządź listę wszystkich detergentów i chemikaliów stosowanych w maszynach pralniczych. Zamieść następujące informacje: nazwę produktu, rozmiar opakowania (np. bęben 200 l) oraz w których maszynach jest stosowany produkt. Możesz prześledzić układ rurociągów z bębnów do maszyn? Jeżeli nie, to spytaj pracza. Sprawdź, czy jakieś produkty są również dozowane ręcznie.

Zgromadź kopie kart danych bezpieczeństwa dla wszystkich produktów i wynotuj wartość pH dla każdego produktu, pomarańczowy symbol klasyfikacji (np. drażniący, żrący, itp.) oraz numery kodów R i S. Idź do pralni i sprawdź czy symbol i numery R&S są na nalepce.

Idź do magazynu przechowywania chemikaliów i policz liczbę używanych pomp do dozowania produktów ciekłych. Zapisz ile pomp jest używanych dla każdego produktu.

Idź do magazynu przechowywania chemikaliów i poszukaj oznakowania odzieży ochronnej, która powinna być używana. Czy widzisz to wyposażenie (np. okulary, rękawice, itp.). Jeżeli nie, to spytaj pracza lub kierownika, gdzie ono jest.

Idź do magazynu przechowywania chemikaliów i znajdź główny stosowany detergent. Spójrz na oznakowanie na worku ( detergent w proszku) lub na kontenerze (ciekły detergent) i zapisz, ile węglanu, fosforanu i krzemianu jest w produkcie. Wynotuj również inne składniki, które są wymienione na nalepce.

 

Module 5

Czy znasz zużycie energii w twojej pralni (gaz, olej, elektryczność) ?

Jak zmieniało się zużycie energii podczas ostatnich lat – całkowite i na kg bielizny?

Jaka jest temperatura ścieków w twojej pralni? Opisz środki stosowane w celu obniżenia temperatury ścieków.

Idź do pralni i poszukaj “przecieków energii”, takich jak przepuszczające rury (para, sprężone powietrze), brak izolacji, itp. Każda z pralni ma potencjał oszczędzania!

 

[Strona domowa] [Modul 1] [Modul 2] [Modul 3] [Modul 4] [Modul 5] [Modul 6] [Pomoc] [Projekty] [Chat] [Testy] [Wydruk]