Modul 6

laundry-sustainability startpage

Wstęp - Aspekty specialne

 

Pięć poprzednich modułów dostarczyło podstawowej i zaawansowanej wiedzy dotyczącej stosowania wody w pralniach, technologii maszyn, procesów prania, zastosowania detergentów i energii (w sposób ogólny i specyficzny w pralniach). Treści nauczania modułów oparte są na ostatnich osiągnięciach w sektorze pralnictwa. Wprowadzenie zrównoważonej produkcji jest w centrum tego narzędzia do nauczania i uczenia.

Wydajna produkcja oznacza więcej niż zastosowanie maszyn, wody, detergentów i energii. “Całość oznacza więcej niż suma części składowych“ (Arystoteles, 60 r. p.n.e.). Wydajna produkcja oznacza optymalne stosowanie bazy materiałowej i kontroli procesów.  Oznacza to, że wydajna produkcja jest produkcją zrównoważonego rozwoju.

Optymalne stosowanie bazy materiałowej i kontrola są powiązane bezpośrednio i wspomagają się wzajemnie, jak również zwiększają wydajność produkcji (patrz moduł 1: Zastosowanie wody i moduł  5: Energia!). W ramach tego modułu będą nauczane wszystkie aspekty specjalne zrównoważonej produkcji z naciskiem na walidację, monitorowanie, kontrolę i dokumentację, jak również całkowite (zintegrowane) systemy zarządzania.

Procesy te zwiększają, oprócz wydajności, niezawodność i gwarancję dostępności tekstyliów do klienta – w ten sposób całkowitą jakość procesów produkcji.

 

Nr.

Rozdział

1

Zanieczyszczenia wody i ich wpływ na proces prania

2

Wpływ mikroorganizmów obecnych w wodzie

3a

Kombinacja róznych systemów i ich wpływ na proces prania

3b

Uzdatnianie wody rzecznej

4

Wpływ ograniczenia zużycia wody na przebieg prania różnych tekstyliów

5

Atestacja

6

Monitoriwanie, kontrola i dokumentacja

7

Systemy zarzadzania

Cele nauczania

Po ukończeniu tego modułu będziesz:

Znał specjalne systemy uzdatniania wody i ścieków jak również układów złożonych, które nie zostały wprowadzone do modułu 1 

Zdobędziesz zaawansowaną wiedzę o mikroorganizmach w wodzie i w ten sposób różne ich wpływy na jakość wody 

Znał co oznacza walidacja i jakie są procedury walidacji  

Znał dlaczego są stosowane procedury walidacji

Znał procedurę procesów walidacji

Znał co oznacza monitorowanie i jak procesy monitorowania są wprowadzane do praktyki w pralnictwie 

Znał co oznacza kontrola i jak procesy kontroli są wprowadzane do praktyki w pralnictwie  

Zdolny rozróżnić, jak również wyjaśnić różnicę między walidacją, monitorowaniem i kontrolą  

Znał co to są systemy zarządzania i będziesz w stanie je wyjaśnić

Rozpoznać i wyjaśnić (dodatkowo) stosowanie systemów zarządzania

[Strona domowa] [Modul 1] [Modul 2] [Modul 3] [Modul 4] [Modul 5] [Modul 6] [Pomoc] [Projekty] [Chat] [Testy] [Wydruk]