Modul 4

laundry-sustainability startpage

Wstęp - Wykorzystanie detergentów

 

Krytycznym czynnikiem w procesach pralniczych jest wykorzystanie detergentów. Spełniają one różne funkcje jak na przykład uzdatniania wody, utrzymywania optymalnego pH, zwilżania zabrudzonych włókien, usuwania i dyspergowania brudu, emulgowania zabrudzeń olejowych, usuwania zaplamień. Dodatkowo detergenty zapewniają utrzymanie odpowiedniej jaskrawości i jasności włókna oraz wpływają na uzyskanie produktu o odpowiedniej czystości biologicznej.

Stosowanie detergentów może istotnie wpływać na czas użytkowania wyrobów. Odpowiedni dobór i stosowanie detergentów może zmniejszyć zaszarzenie i rozjaśnienie włókna oraz zmniejszyć jego chemiczne i mechaniczne uszkodzenia.

Utylizacja detergentów, które ostatecznie dostają się do ścieków jest regulowana przez prawo krajowe i europejskie. Składniki detergentów muszą spełniać warunki ustawodawcze jak biodegradowalność i zawartość związków fosforu.

Nowoczesne detergenty (w postaci roztworów i proszków) mogą być automatycznie dozowane do pralnicy. Zaletą stosowania automatycznych systemów dozowania jest zmniejszenie nakładów pracy fizycznej, redukcja obsługi manualnej, zmniejszenie narażenia na chemikalia, precyzyjność i powtarzalność dozowania oraz walidacja procesu.

 

Nr

Rozdział

1

Przegląd składników

2

Wpływ składników i dozowania

3

Systemy dozujące

Cel nauczania:

Moduł 4 traktuje o składnikach detergentów i ich funkcji w procesie prania. Znajdują się w nim informacje na temat wpływu składu detergentów, dozowania na wydajność prania oraz opisuje obecne systemy dawkowania proszków i ciekłych detergentów.

Po ukończeniu tego modułu:

Będziesz znał/znała funkcje składników detergentów.

Będziesz rozumiał/rozumiała wpływ detergentów i dozowania na efektywność prania.

Będziesz świadoma/świadomy jakie typy układów dozujących detergenty są obecnie dostępne.

 

[Strona domowa] [Modul 1] [Modul 2] [Modul 3] [Modul 4] [Modul 5] [Modul 6] [Pomoc] [Projekty] [Chat] [Testy] [Wydruk]