Modul1

laundry-sustainability startpage

Moduł 1 „Używanie wody”

Wprowadzenie

Używanie wody w pralniach jest co najmniej tak ważne jak używanie detergentów albo jeszcze ważniejsze. Woda działa jak nośnik ciepła, środek transportu, rozpuszczalnik wielu soli i detergentów, nawadnia tekstylia jak również bierze udział w przekazywaniu mechanicznego oddziaływania pralnic na pranie. Woda jest więc bardzo ważnym komponentem w procesie prania i zużywana jest w dużych ilościach. W przybliżeniu zużywanych jest od 4 do 30 litrów wody na 1kg tekstyliów.

Obecnie koszt wody stanowi relatywnie małą część wszystkich kosztów ponoszonych w procesie prania ale zgodnie z normą europejską (2000/60/EC) ceny te mają wzrosnąć. Unijna dyrektywa (2000/60/EC) zaleca wprowadzanie rozwiązań w celu efektywniejszego wykorzystywania wody oraz polepszania zrównoważonej produkcji. W zgodzie z tą dyrektywa pralnie będą musiały szukać rozwiązań pozwalających ograniczyć im zużycie wody. Dodatkowo woda jest pozyskiwana z ujęcia rzecznego lub studni co zmusza użytkownika do jej uzdatniania, zmiękczania lub przeprowadzenia innych procesów polepszających jakość pozyskiwanej wody, gdyż ma ona ogromny wpływ na efektywność procesu prania a zarazem na trwałość tekstyliów. Ograniczenie zużycia wody może zatem przyczynić się do zmniejszenia kosztów ponoszonych na jej uzdatnianie.

Używanie wody powoduje zarazem produkcję ścieków. Zrzut ścieków jest regulowany przez uregulowania europejskie oraz narodowe. Z powodu tych regulacji oraz norm a także wysokich cen za 1m3 ścieków pralnie szukają możliwości zmniejszenia ilości ścieków.

Wymienione wyżej aspekty dotyczące zużycia wody z  możliwościami jego ograniczenia w świetle norm prawnych są przedmiotem tego modułu.

Cele dydaktyczne:

Moduł 1 zapozna Państwa z podstawami zrównoważonego procesu prania w pralniach przemysłowych oraz dostarczy podstawowych informacji o zużyciu wody oraz sposobach jej uzdatniania dla potrzeb pralni.

Nr.

Rozdział

1

Sustainability/ Dyrektywa 2000/60/EC

2

 Woda w procesie prania

3a

Zużycie wody w procesie prania

3b

Water softening

3c

Fresh water disinfection

4

Powody uzdatniania/odkażania wody
Jak zminimalizować zużycie wody

5
5a

Utylizacja ścieków
Wymagania ściekowe (w powiązaniu z innymi modułami
)
Możliwości odprowadzania ścieków
Ogólne wymagania ściekowe

5b

Oczyszczanie biologiczne
Strącanie i flokulacja

5c

Technologia filtracji

6

Regulacje

 

waste water regulations in Poland

7

podsumowanie: istotne parametry
(najważniejsze parametry w poszczególnych państwach)

Po zapoznaniu się z tym modułem będziecie Państwo:

znali podstawowe wymagania dotyczące dostaw wody oraz będziecie Państwo mogli wykorzystać tę wiedzę w celu zapobiegania negatywnym skutkom ograniczania zużycia wody.

świadomi dlaczego woda odgrywa tak istotną rolę w procesie prania oraz jak zużywać ją w ograniczony sposób

potrafili rozpoznawać oraz wskazywać problemy związane z zanieczyszczeniami świeżej wody oraz poznacie Państwo skuteczność różnych systemów oczyszczania wody dla celów pralniczych

znali ważne unijne regulacje dotyczące zrównoważonego procesu prania i regulacje narodowe dotyczące ścieków oraz będą Państwo potrafili zastosować je w praktyce w Państwa pralniach

znali różne metody uzdatniania wody i ich wpływ na jakość zrzucanych ścieków, ich zalety i wady oraz praktyczne zastosowanie co umożliwi Państwu podejmowanie właściwych decyzji w celu ograniczenia zużycia wody i jej efektywniejszego wykorzystania

[Strona domowa] [Modul 1] [Modul 2] [Modul 3] [Modul 4] [Modul 5] [Modul 6] [Pomoc] [Projekty] [Chat] [Testy] [Wydruk]