Praktická cvicení

laundry-sustainability homepage

Praktická cvičení

 

Modul 1

Jaké zdroje vody využívá vaše prádelna?

Jakou tvrdost má voda na příjmu? Při jaké tvrdosti, je třeba tuto vodu upravit a jakým způsobem?

Jaké vlastnosti musí mít voda ve Vaší prádelně? Jaké technologie používáte pro zajištění těchto vlastností?

Jaké jsou právní požadavky na odpadní vodu? Jaké techniky používáte k zajištění těchto požadavků?

Jakou máte v prádelně spotřebu vody? Vyjádřete v litrech/kg prádla

 

Modul 2

Máte v prádelně k dispozici přehled všech používaných strojů? Jestli ne, vytvořte přehled všech využívaných strojů pro jednotlivé části prádelny.

Jaké druhy prádla perete v tunelových pračkách a které v sólo pračkách?

V čem je rozdíl mezi těmito dvěma druhy strojů? Je možné prádlo, které se běžně pere v sólo pračce, prát také v tunelu?

Které prádlo je vhodné pro lisování a které pro odstřeďování? Proč?

Určete zbytkovou vlhkost různého druhu prádla po lisování, resp. po odstředění

 

Modul 3

Změřte tvrdost vody, kterou používáte pro praní

Zjistěte spotřebu vody v prádelně za jednu směnu. Vypočítejte týdenní, měsíční a roční spotřebu. Výsledky uchovejte a po uplynutí patřičné doby výpočty porovnejte s reálnými hodnotami. V případě zásadních rozdílů diskutujte důvody, které k tomu vedly.

Zjistěte spotřebu energií ve vaší prádelně (voda, elektřina, pára apod.). Stanovte průměrnou jednotkovou spotřebu energií na 1 kg vypraného prádla.

 

Modul 4

Vytvořte seznam všech detergentů a chemikálií, které se používají pro praní. Seznam by měl obsahovat: název produktu, dávkování a do kterých strojů se používají. Dávkují se některé produkty ručně?

Ve skladu chemikálií zjistěte počet pump, které se používají k dávkování tekutých produktů. Zapište si, kolik pump se používá pro každý produkt.

Ve skladu chemikálií najděte piktogramy ochranných pomůcek, které se musí pro danou chemikálii použít, a zjistěte, zda se tak skutečně děje. Doplňte tyto pomůcky do seznamu vytvořeného v prvním úkolu.

Který detergent se nejčastěji používá. Zapište si z pytle nebo kontejneru (podle skupenství tohoto produktu) obsah uhličitanů, fosforečnanů a křemičitanů. Které další ingredience obsahují?

 

Modul 5

Znáte spotřebu energií ve vaší prádelně? Pokud ne, zjistěte (viz. úkoly v modulu 3).

Jak se změnila spotřeba energií za posledních pět let – spotřeba celkem a na 1 kg prádla. Aktuální spotřebu vypočítejte dle úkolu v modulu 3. Diskutujte, co způsobilo změny – úspora či naopak zvýšení spotřeby.

Jaká je teplota odpadní vody ve vaší prádelně? Popište způsoby snižování teploty odpadních vod? Proč je důležité teplotu odpadní vody sledovat? Diskutujte.

Projděte si vaši prádelnu a najděte potenciální místa, kde by bylo možné šetřit energie (kapající trubky, unikající pára, tlakový vzduch, špatná izolace atd.). Navrhněte možná zlepšení.

 

[Home] [Modul 1 voda] [Modul 2 technologie] [Modul 3 prani] [Modul 4 detergenty] [Modul 5 energie] [Modul 6 sec. aspecty] [Help/Curriculum] [Praktická cvicení] [Examination] [Chat] [Imprint]