Modul 6 sec. aspecty

laundry-sustainability homepage

Modul 6 - Speciální aspekty

 

Základní, případně i pokročilejší informace spojené s využitím vody v prádelnách, strojní technologií, s pracím procesem jako takovým, s detergenty a využíváním energie při pracím procesu je možné najít v prvních pěti modulech. Obsahy modulů zohledňují moderní technologie aktuálně využívané prádelnami. Zaměřují se také na udržitelný rozvoj a úsporu energií.

Efektivní produkce je více než pouze použití strojního zařízení, vody, detergentů a energií. Celek je více než jen součet jednotlivých částí (Aristoteles). Efektivní produkce spočívá v recyklaci zdrojů a kontrole procesů. Z toho vyplývá, že efektivní produkce je optimální produkce.

Optimální využití zdrojů a kontrolingu je přímo spojeno s výrobní kapacitou (viz. Modul 1 a Modul 5). V rámci modulu 6 jsou probírány speciální aspekty udržitelné (efektivní) produkce. Tyto by měly být přednášeny jako součást systému řízení, s důrazem na validaci, monitoring, kontroling a dokumentaci. Tyto procesy vedle efektivity, spolehlivosti a jistoty vůči zákazníkovi zajistí také celkovou kvalitu výrobního procesu.

 

 

No.

Kapitola

1

Vliv znečišťujících látek na účinnost praní

2

Mikroorganismy ve vodě

3a

Kombinace různých systémů k úpravě a ohřevu odpadní vody

3b

Úprava ríční vody

4

Vliv sníženého množství vody na účinnost praní

5

Validace

6

Monitorování, kontrola, dokumentace

7

Systémy řízení

Učební cíle

 

Po zvládnutí tohoto modulu budete:

 

znát speciální systémy na úpravu čisté a odpadní vody a také jejich kombinované využití

mít pokročilejší znalosti o mikroorganismech ve vodě a jejich vliv na kvalitu vody

znát podstatu validace, procesy validace, procedury s tím spojené

znát podstatu monitoringu, procesy monitoringu a jejich využití v prádelně

znát podstatu kontrolingu, procesy kontrolingu a jejich využití v prádelně

schopni rozlišit a vysvětlit rozdíl mezi validací, monitoringem a kontrolingem

vědět, co jsou systémy řízení

schopni vysvětlit využití systémů řízení v prádelně

 

[Home] [Modul 1 voda] [Modul 2 technologie] [Modul 3 prani] [Modul 4 detergenty] [Modul 5 energie] [Modul 6 sec. aspecty] [Help/Curriculum] [Praktická cvicení] [Examination] [Chat] [Imprint]