Modul 5 energie

laundry-sustainability homepage

Modul 5 – energie

 

Během posledních deseti let vzrostly náklady na energie více než 100%. Mezi energii potřebující procesy v prádelně patří zejména praní a sušení prádla a tyto náklady mají zásadní vliv na cenovou politiku prádelny.

Navíc úspora energie je klíčová také z pohledu ochrany životního prostředí. Např. Každá kWh vytvoří 0,2 kg CO2, v případě že používáme přírodní plyn. Hodnota při použití jiných zdrojů energie je dokonce vyšší. Tyto hodnoty mohou být v součtu až 120 – 150 kg CO2 na každou tunu páry, která se vyrobí v parním generátoru.

Z tohoto důvodu Modul 5 naznačuje možnosti jak snížit náklady na ohřev při pracím procesu a optimalizovat sušící proces s ohledem na spotřebu energie.

 

 

No.

Kapitola

1

Zdroje energie

2

Používání energie v prádelnách

3

Možnosti úspory energie

4

Technologie výměníků tepla

5

Vliv moderních odvodňovacích procesů na spotřebu energie v sušičkách

6

Recyklace energie v susičkách

Učební cíl

 

Po zvládnutí tohoto modulu budete:

znát potenciální možnosti úspory energie pracího procesu

umět pojmenovat opatření vedoucí k úspoře energie a znát jejich aplikaci v praxi

mít základní znalosti o výměnících tepla

znát výhody použití výměníků tepla v pracích procesech

znát praktické příklady optimalizace mechanického odvodnění prádla

mít představu o optimalizaci procesu sušení prádla

 

[Home] [Modul 1 voda] [Modul 2 technologie] [Modul 3 prani] [Modul 4 detergenty] [Modul 5 energie] [Modul 6 sec. aspecty] [Help/Curriculum] [Praktická cvicení] [Examination] [Chat] [Imprint]