Modul 3 prani

laundry-sustainability homepage

Proces Praní

Úvod

U optimálního procesu praní hrají klíčovou roli následující faktory: teplota (ohřev), chemické působení (detergent, bělení, voda), mechanická činnost (buben pračky) a čas (trvání pracího cyklu). Tyto faktory se nazývají Sinnerovy faktory. Předpokládá se, že zlepšení nebo optimalizace kteréhokoli z těchto faktorů může snížit spotřebu energie a vody. Proces praní zahrnuje všechny parametry potřebné pro technickou možnost realizace procesu: stroje a zařízení, instalace, které musí poskytovat všechna nutná energetická a technologická činidla, vodu vhodné kvality a teploty, technologické teplo, elektrickou energii, stlačený vzduch, vhodnou pracovní plochu potřebnou k umístění strojů a garantovat nepostradatelnou plochu pro transport prádla uvnitř prádelny, sociál-hygienické zázemí pro zaměstnance a instalace pro ohřev a svícení.

Mechanické praní je základním pochodem celého procesu. Realizuje se v pračkách o různé kapacitě vsádky nebo v tunelových pračkách. Celý proces praní, který je značně závislý na typu praných textilií a typu použitého stroje, trvá 40–90 minut. U většiny moderních praček a tunelových praček je použit jeden integrovaný automatizovaný a mechanický odvodňovací proces.

V průmyslových procesech praní je spotřeba vody a energie klíčovým faktorem, který silně ovlivňuje ekonomiku podniku. V průmyslových prádelnách se tedy posuzuje možnost snížení spotřeby vody a energie jak optimalizací strojového parku, tak koncepcí procesu.

Tyto aspekty Sinnerova kruhu jsou předmětem tohoto modulu, týkajícího se účinnosti praní a základních principů procesu praní v pračkách a v tunelových pračkách, stejně jako snížení spotřeby vody a energie.

Obsah a učební cíle:

Modul 3 vám představí základy udržitelného rozvoje technologie praní s ohledem na pračky a tunelové pračky, při čemž bude brát v úvahu různé faktory ovlivňující proces praní. Na základě dvou případových studií u průmyslových prádelen se budou srovnávat náklady na proces při vysoké a nižší teplotě praní.

 

No.

Kapitola

1

Sinnerův kruh a jeho vliv na účinnost praní

2

Klasické pračky

3

Tunelové pračky

4a

Praní při nízké teplotě

4b

Sanoxy system

Po zvládnutí tohoto modulu budete:

  schopni pochopit důležitost mechanického faktoru na účinnost praní a na proces odvodňování

  znát, chápat a zdůrazňovat vliv různých typů textilií na zbytkový obsah vlhkosti po odvodnění

  znát obecně spotřebu vody v prádelnách, hlavní ingredience moderních detergentů a roli bělicích/desinfekčních činidel při procesu praní, aplikaci enzymů v detergentech pro praní, mechanismus elektrostatické ochrany textilií proti šednutí apod.

  znát důležitost teploty a času a jejich vliv na účinnost praní s ohledem na bělicí a antibakteriální působení

  znát proces praní v pračkách, druhy a návrhy procesů, vlivy účinnosti a možné snížení obsahu vody

  znát proces praní v tunelových pračkách

  znát například celkovou spotřebu energie v průmyslových prádelnách včetně procesů sušení a konečné úpravy a vyhřívání kanceláře

  schopen na základě dvou uvedených případových studií identifikovat možnost snížení spotřeby energie a nákladů v průmyslových prádelnách a modifikovat proces praní snížením nákladů na páru a vodu, a tak dosáhnout udržitelného rozvoj

[Home] [Modul 1 voda] [Modul 2 technologie] [Modul 3 prani] [Modul 4 detergenty] [Modul 5 energie] [Modul 6 sec. aspecty] [Help/Curriculum] [Praktická cvicení] [Examination] [Chat] [Imprint]