Modul 2 technologie

laundry-sustainability homepage

Strojní technologie

Úvod

Používání strojní technologie v procesech praní má velký vliv na spotřebu vody a energie. Pro zpracování všech rozličných typů prádla existuje široké spektrum strojů a variant. Pro provoz těchto strojů je nepostradatelné základní porozumění strojní technologii, aby byly využívány co nejekonomičtějším a nejekologičtějším způsobem.

Modul 2 poskytuje přehled současného stavu strojní technologie v procesech spotřeby medií při praní a sušení prádla. Konkrétně tento přehled popisuje různé typy strojů používaných pro praní (tj. klasické pračky a kontinuální prací linky s více dávkami prádla), pro odstraňování kapaliny (tj. lisování a odstřeďování) a pro sušení a konečnou úpravu (tj. sušičky, zařízení pro konečnou úpravu prádla a žehlení). Znalosti o těchto technologiích jsou základem pro identifikaci optimalizačních možností ve vaší prádelně.

 

No.

Kapitola

1

Sinnerův cyklus

2

Klasické pračky

3

Tunelové pračky

4

metody odvodňování

5

Sušení prádla

6

Recyklace vody

Učební cíle:

Po zvládnutí tohoto modulu budete

  znát různé konstrukce a uspořádání praček

  schopni rozlišovat různé konstrukce bubnů, možnosti vkládání a vyjímání prádla, možnosti dávkování chemikálií a proudová schémata vody v pračkách

  znát různé konstrukce a uspořádání tunelových praček

  rozumět rozdílům mezi stojící lázní a protiproudovým praním a také mezi oscilačním a rotačním praním v tunelových pračkách

  znát možnosti optimalizace procesu máchání v tunelových pračkách

  schopni popsat „tři sloupy technologie odvodňování“

  znát různé oblasti aplikace odvodňovacích lisů a odstředivek

  mít pocit, že můžete mít vliv na spotřebu energie v následných procesech sušení

  znát různé konstrukce a uspořádání sušiček, zařízení pro konečnou úpravu prádla a žehlení

[Home] [Modul 1 voda] [Modul 2 technologie] [Modul 3 prani] [Modul 4 detergenty] [Modul 5 energie] [Modul 6 sec. aspecty] [Help/Curriculum] [Praktická cvicení] [Examination] [Chat] [Imprint]