Modul 1 voda

laundry-sustainability homepage

Voda v prádelnách

Úvod:
Používání vody v prádelnách je stejně důležité jako používání detergentů a možná je i důležitější. Voda funguje jako ohřívací medium, jako transportní medium a rozpouštědlo pro detergent a špínu a jako smáčecí činidlo pro textilie. Také přenáší mechanickou energii pračky na prádlo. Voda je tedy hlavní složkou pracího procesu. Voda se v prádelnách používá ve velkých množstvích. Obvykle se používá 4 až 30 litrů vody na kilogram textilií.

V současné době tvoří cena vody relativně malou část celkových nákladů na praní, ale očekává se, že vzhledem k evropské legislativě se cena vody bude zvyšovat (2000/60/ES). Evropská směrnice 2000/60/ES předepisuje vytvoření stimulace pro účinné využívání zdrojů vody a soustřeďuje se na zlepšení udržitelného rozvoje výroby. Podle této směrnice budou prádelny muset hledat možnosti, jak snižovat spotřebu vody.

Navíc je třeba vodu získávanou z příslušného zdroje (řeka, studna nebo pitná voda) změkčovat, dekontaminovat apod., protože kvalita vody má velký vliv na kvalitu procesu praní a/nebo životnost textilií. Snížením spotřeby vody a jejího přívodu se také mohou snížit náklady na úpravu vody. Používání vody v prádelnách také vede ke zvýšení objemu odpadních vod. Zneškodňování odpadních vod je také regulováno evropskou a národní legislativou. V důsledku legislativy a ceny spojené s odpadními vodami hledají prádelny možnosti snižovat objem a náklady na likvidaci odpadních vod.

Předmětem tohoto modulu jsou aspekty používání vody v sektoru prádelen a základní principy spotřeby vody týkající se technologií praní a příslušné legislativy.

Navíc je třeba vodu získávanou z příslušného zdroje (řeka, studna nebo pitná voda) změkčovat, dekontaminovat apod., protože kvalita vody má velký vliv na kvalitu procesu praní a/nebo životnost textilií. Snížením spotřeby vody a jejího přívodu se také mohou snížit náklady na úpravu vody.
Používání vody v prádelnách také vede ke zvýšení objemu odpadních vod. Zneškodňování odpadních vod je také regulováno evropskou a národní legislativou. V důsledku legislativy a ceny spojené s odpadními vodami hledají prádelny možnosti snižovat objem a náklady na likvidaci odpadních vod.
Předmětem tohoto modulu jsou aspekty používání vody v sektoru prádelen a základní principy spotřeby vody týkající se technologií praní a příslušné legislativy.

Učební cíl:

Modul 1 vám představí základy trvale udržitelného rozvoje praní v průmyslových prádelnách a poskytne vám základní informace týkající se používání a úpravy vody v průmyslových prádelnách.

 

No.

Kapitola

1

Význam udržitelného rozvoje

2

Používání vody pro praní

3a

Zdroje a příprava vody

3b

Změkčování vody

3c

Desinfekce pitné vody

4

Příčiny kontaminace vody

5a

Způsoby vypouštění odpadní vody

5b

Biologická úprava odpadní vody

5c

Filtrace odpadní vody

6a

Odpadní voda v prádelnách

6b

Odpadní voda, platné předpisy pro ČR

6

předpisy pro odpadní vodu

7

Vysvětlivky - důležité pojmy

Po zvládnutí tohoto modulu budete:

    znát základní požadavky na zdroj vody a budete schopni používat těchto znalostí tak, abyste se vyhnuli možným negativním vlivům při snižování spotřeby vody;

    schopni pochopit důležitost používání vody v prádelnách a používat vodu tak, aby to odpovídalo zásadám udržitelného rozvoje.

[Home] [Modul 1 voda] [Modul 2 technologie] [Modul 3 prani] [Modul 4 detergenty] [Modul 5 energie] [Modul 6 sec. aspecty] [Help/Curriculum] [Praktická cvicení] [Examination] [Chat] [Imprint]