Examination

laundry-sustainability homepage

Modul 1

 
Kapitola
1 Význam udržitelného rozvoje
2 Používání vody pro praní
3 Zdroje a příprava vody ,Změkčování vody 3 Desinfekce pitné vody
4 Příčiny kontaminace vody
5 Způsoby vypouštění odpadní vody
5 Biologická úprava odpadní vody              5 Filtrace odpadní vody

Modul 3


Kapitola
1 Sinnerův kruh a jeho vliv na účinnost praní
2 Praní v klasických pračkách
3 Praní v tunelových pračkách
4 Možnost úspor vody a energie

Modul 2


Kapitola
1 Sinnerův cyklus
2 Klasické pračky
3 Tunelové pračky
4 Metody odvodňování
5 Sušení prádla

Modul 4


Kapitola
1 Základní informace o přísadách
2 Vliv složení a dávkování detergentů na účinnost praní
3 Dávkovací systémy

Modul 5


Kapitola
1 Zdroje energie
2 Používání energie v prádelnách
3 Možnosti úspory energie
4 Technologie výměníků tepla
5 Vliv moderních odvodňovacích procesů na spotřebu energie sušičkách
6 Recyklace energie v susičkách

Interactive: apply hotpotatoes software

[Home] [Modul 1 voda] [Modul 2 technologie] [Modul 3 prani] [Modul 4 detergenty] [Modul 5 energie] [Modul 6 sec. aspecty] [Help/Curriculum] [Praktická cvicení] [Examination] [Chat] [Imprint]